Amaç ve Hedeflerimiz
22 Şubat 2022

Kurumsal Amacımız ve Temel İlkelerimizeğerlerimiz


Baykan Devlet Hastanesi olarak;

KURUMSAL AMACIMIZ

Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek ve hasta/ yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.

 Hastalarımız İçin;

 • Uluslararası sağlık standartlarında hizmet sunmak,
 • Kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla hasta güvenliği sağlamak,
 • Tedavinin her aşamasında etik değerlerden vazgeçmemek,
 • Tüm sağlık kadromuzca hastalarımızın tedavileri boyunca sevecen, şefkatli yaklaşım sergilemek,
 • Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik alt yapıyı kuvvetlendirmek,
 • Hasta beklentilerini anlamak ve beklentilerin üzerinde hizmet sunmak için sürekli gelişmek,

Çalışanlarımız İçin;

 • Çalışanlarımızın birlik ve beraberlik motivasyonunu yüksek tutmak,
 • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir iletişim yönetim politikası izlemek,
 • Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,
 • Çalışanların maddi ve manevi olarak haklarını gözetmek,
 • Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları takdir etmek ve ödüllendirmek,
 • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
 • Gerek kurum içi gerekse kurum dışında sağladığı eğitimler ile mesleki bilgi ve yetkinliklerini, davranışsal becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme imkânı sunmak.

Toplum İçin;

 • Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş ve teknolojik sağlık hizmeti vermek, 
 • Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek,
 • Toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini sunarken doğaya dost, çevreci bir prensiple sürdürmek
 • KURUMSAL HEDEFİMİZ
  • * Acil Servis Hasta Memnuniyet Oranını ≥%90 üstünde tutmak
   * Yatan Hasta Memnuniyet Oranı ≥%90 üstünde tutmak
   * Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranı ≥%90 üstünde tutmak
   * Çalışan Memnuniyet Oranını ≥%95 üstüne çıkarmak
   *Hastanemizde kalite standartlarını nitelikli olarak uygulamayı sürdürmek ve  hastane SKS puanını >%80 üzerinde tutmak.
   *Randevu ve sonuç verme süreçlerinde süreleri standartlara uygun planlamak
   * Yatak Başına Üretilen Tıbbi Atık Miktarını ortalama: <1,25) tutmak
   *Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon kurslarına katılımını sağlamak.
   *Hizmet içi eğitim tamamlanma oranını  %100 yapmak