Komite ve Ekipler
22 Şubat 2022


1.BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

 

 

SORUMLUOLDUĞUBÖLÜM

ADI

SOYADI

ÜNVANI

1

Kurumsal Yapı

Cevdet

AKSU

İdari ve Mali İşler Müdürü

2

Kalite Yönetimi

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

3

Doküman Yönetimi

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

4

Risk Yönetimi

Murat

DİZMEN

Teknisyen

5

Güvenlik Raporlama Sistemi

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

6

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Murat

DİZMEN

Teknisyen

7

Eğitim Yönetimi

İsmail

ÇEVİK

Hemşire

8

Sosyal Sorumluluk

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

9

Hasta Deneyimi

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

10

Hizmete Erişim

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

11

Yaşam Sonu Hizmetler

Cevdet

AKSU

Müdür Yardımcısı

12

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Mürüvvet

ÇAKIR

Hemşire

13

Hasta Bakımı

Enes

MEÇİN

Hemşire

14

İlaç Yönetimi

Şahin

KUTLU

Eczacı

15

Enfeksiyonların Önlenmesi

Yekta

ÇAKIR

Enfeksiyon Hemşiresi

16

Sterilizasyon Hizmetleri

Muhammed

GÜNER

Hemşire

17

Radyasyon Güvenliği

Fuat

TUNÇ

Röntgen Teknikeri

18

Acil Servis

Ali

ÖZEL

Hemşire

19

Çamaşırhane

Masum

ERDEM

Hizmetli

20

Doğum Hizmetleri

Ayşegül Ahsen

TAŞ

Ebe

21

Diyaliz Ünitesi

Ali

URAZ

Diyaliz Teknikeri

22

Biyokimya Laboratuvarı

Nasrullah

AKSOY

Laboratuvar Teknikeri

23

Tesis Yönetimi

Murat

DİZMEN

Teknisyen

24

Otelcilik Hizmetleri

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

25

Bilgi Yönetim Sistemi

Burhan

TANBOĞA

Otomasyon

26

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Murat

DİZMEN

Teknisyen

27

Tıbbi kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Veysi

ERDOĞAN

Memur

28

Atık Yönetimi

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

29

Dış Kaynak Kullanımı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

30

Gösterge Yönetimi

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

31

Evde Bakım Hizmetleri

Keremettin

GÜMÜŞTEN

Hemşire

32

Yatan Hasta Servisi

Halime 

UYSAL

Hemşire

2. ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Serdar

YILMAZ

Başhekim

Cevdet

AKSU

İdari ve Mali İşler Müdürü

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

 

3.ENFEKSİYON KONRTOL KOMİTESİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Uz.Dr.Sema

KURTOĞLU

Aile Hekimi Uzmanı

Yekta

ÇAKIR

Enfeksiyon Hemşiresi

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Şahin

KUTLU

Eczacı

4.TESİS GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Dr.Serdar

YILMAZ

Başhekim

Cevdet

AKSU

İdari ve Mali İşler Müdürü

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Erkan

SARSILMAZ

Güvenlik Amiri

Murat

DİZMEN

Teknisyen


5.ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Murat

DİZMEN

Teknisyen

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Ali

ÖZEL

Sağlık Memur

                                                                           6.BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Dr.Serdar

YILMAZ

Başhekim

Cevdet

AKSU

İdari ve Mali İşler Müdürü

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Burhan

TANBOĞA

Otomasyon

                                                                             7.KONSÜLTASYON EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Dr.Serdar

YILMAZ

Başhekim-Yönetici

Sema

KURTOĞLU

Aİle Hekimi Uzmanı

Muhammed

ÇOBAN

Acil Sorumlu Hekimi

Ali

ÖZEL

Acil Sorumlu Hemşiresi

8.HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Hüseyin

ASLAN

Hemşire

Yekta

ÇAKIR

Enfeksiyon Hemşiresi

Burhan

TANBOĞA

Otomasyon


                                                                          9.ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Mürüvvet

ÇAKIR

Hemşire

Yekta

ÇAKIR

Enfeksiyon Hemşiresi

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

                                                                 

                                                                                            10.EĞİTİM KOMİTESİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

İsmail

ÇEVİK

Eğitim Hemşiresi

                                           

                                                                                         11.ATIK YÖNETİMİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Faruk

GÖKTAŞ

Temizlik Personeli

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Yekta

ÇAKIR

Enfeksiyon Hemşiresi

 

                                                        12.BİNA TURLARI EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Serdar

YILMAZ

Başhekim

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Murat

DİZMEN

Teknisyen

Ubeydullah

ILIK

Temizlik Personel Sorumlusu

 

                               13. HASTA VE YAKINLARININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Hüseyin

ASLAN

Hemşire

 

                            

14.ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Mürüvvet

ÇAKIR

Hemşire

15.RİSK YÖNETİM EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Serdar

YILMAZ

Başhekim

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Ali

ÖZEL

Sağlık Memuru

Murat

DİZMEN

Teknisyen

 

                                                               16.İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Şahin 

KUTLU

Eczacı

Sema 

KURTOĞLU

Aile Hekimi Uzmanı

Yekta

ÇAKIR

Enfeksiyon Hemşiresi

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Ali

ÖZEL

Sağlık Memuru

17.RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Fuat 

TUNÇ

Radyoloji Teknikeri

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Hüseyin

ASLAN

Hemşire

Mürüvvet

ÇAKIR

Hemşire

18.HBTC BÖLÜM SORUMLULARI

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Ali

ÖZEL

Acil Sorumlusu

Halime 

UYSAL

Yatan Hasta Servis Sorumlusu

Ali

URAZ

Diyaliz Sorumlusu

Ayşegül Ahsen

TAŞ

Doğumhane Sorumlusu

19.BEYAZ KOD SORUMLULARI

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Erkan

SARSILMAZ

Güvenlik Amiri

20.MAVİ KOD SORUMLULARI

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Sema 

KURTOĞLU

Aile Hekimi Uzmanı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Ali

ÖZEL

Acil Sorumlusu

21.PEMBE KOD SORUMLULARI

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Erkan

SARSILMAZ

Güvenlik Amiri

Ayşegül Ahsen

TAŞ

Doğumhane Sorumlusu

22.KIRMIZI KOD SORUMLULARI

ADI

SOYADI

ÜNVANI

Remzi

KARASUNGUR

Müdür Yardımcısı

Muhammed

GÜNER

Kalite Yönetim Direktörü

Murat

DİZMEN

Teknisyen

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

BAŞHEKİM